Úvod > Novinky > Další úspěch na úrovni „Outstanding“ pro Prologis v České republice

Další úspěch na úrovni „Outstanding“ pro Prologis v České republice

15.7.2019 - V roce 2017 se Prologis stal první developerskou společností v České republice, která pro jednu ze svých logistických budov získala akreditaci BREEAM na nejvyšší úrovni „Outstanding”. V květnu roku 2019 tento úspěch zopakoval s budovou 3 v Prologis Park Prague-Airport, jež se tak stala teprve druhou budovou v zemi s tímto hodnocením.

'Outstanding'_budova_3_Prologis_Park_Prague-Airport

Vlastnit dvě ze tří budov na kontinentální Evropě, jež v nejdéle zavedeném systému akreditace udržitelnosti BREEAM dosáhly na nejvyšší „Outstanding“ stupeň je velký úspěch. Ale v případě Prologis nejde o překvapení. Společnost totiž v této oblasti zaujala vedoucí postavení a světu dokazuje, jak se může udržitelnost stát hlavní konkurenční výhodou. Stále větší počet dnešních zákazníků hledá trvale udržitelné a odolné budovy, které pomáhají snižovat náklady, zajišťují hladký chod provozu a dokáží přitáhnout a udržet kvalifikovanou pracovní sílu.

Prologis s budovou v Prologis Park Prague-Airport dosáhl v procesu hodnocení BREEAM skóre 88,3 %. Přes 27 500 metrů čtverečních z celkových 37 800 metrů čtverečních, jež budova nabízí, bylo postaveno na míru společnosti EYELEVEL. Zbytek výstavby je spekulativní.

Projekt jasně ukazuje, čeho lze v oblasti logistického developmentu dosáhnout, když odborníci na všech úrovních spolupracují za účelem splnění stanovaných cílů: dodat udržitelnou budovu, která efektivně nakládá s energiemi, zajišťuje nízké provozní náklady a poskytuje zdravé prostředí pro své uživatele. Použitím moderních sanitačních zařízení a systému rekuperace dešťové vody pro splachování WC se v budově snížila denní spotřeba pitné vody o 83,5 % a spotřeba primární energie o 54 %. Nakládání s energiemi je sledováno a měřeno nejmodernějšími měřicími systémy, zatímco rozvod vody je vybaven systémy detekce úniků.

Při navrhování budovy bylo zohledňováno nakládání s energiemi, optimalizaci podmínek pro její uživatele pak zajistila studie tepelného komfortu. Budova tak poskytuje dostatek přirozeného denního světla, čerstvého vzduchu, který dovnitř proudí otevíratelnými okny, zajišťuje nízkou úroveň hluku a v použitých stavebních materiálech byl eliminován obsah znečišťujících látek. Stavební materiály a interiérové prvky byly vybírány na základě analýzy životního cyklu, která bere v potaz pořizovací náklady materiálů i provozní náklady v průběhu celého jejich užívání, včetně nákladů na likvidaci. Kdykoli to stavební procesy umožňují, Prologis používá materiály, které jsou recyklované, anebo mají vysoký podíl recyklovaných složek. 

„Poté, co byla akreditace udělena i této budově, má Prologis v České republice 14 projektů, jež procesem hodnocení BREEAM prošly: ve dvou případech se jedná o nejvyšší stupeň ‚Outstanding’, dva dosáhly na stupeň ‚Excellent’, další dva jsou ‚Very Good’ a osm získalo hodnocení ‚Good’. To ilustruje, jak moc je pro nás udržitelnost důležitá. Tím, že se řídíme naší celkovou obchodní strategií založenou na důrazu kladeném na životní prostředí a na společenské a korporátní odpovědnosti, jež uplatňujeme ve všem, co děláme, můžeme ukázat zbytku Evropy, co vše je možné,“ říká David Jakeš, senior projektový manažer pro Českou republiku.

Naprostou většinu okolí budovy pokrývá zeleň a dochází zde k ochraně přirozeného přírodního prostředí. Tím, že jsou zde kultivovány místní druhy vegetace, bylin, travin, keřů a stromů a jsou chráněny lokální druhy hmyzu a ptačí populace byla významným způsobem rozšířena biodiverzita a ekologická hodnota lokality.

Zaměstnanci jsou podporováni ve využívání alternativních dopravních prostředků k dojíždění do práce a z práce. K dispozici jsou jim zastřešené prostory pro úschovu kol a komfortní zázemí s uzamykatelnými skříňkami, sprchami a prostornými šatnami. Značné množství parkovacích míst je vyhrazeno pro spolujízdu, jejíž domlouvání všem zaměstnancům usnadňuje speciální webová stránka. Budova je vybavena také nabíjecími stanicemi pro elektromobily.

Nenašli jste, co hledáte?

Zkuste změnit parametry vyhledávání nebo nás kontaktujte na +420 222 703 245.