Úvod > Novinky > Zákazníci Košíku mohou kupovat zboží vyrobené pouze zelenou energií. On-line supermarket do tří let zezelená úplně

Zákazníci Košíku mohou kupovat zboží vyrobené pouze zelenou energií. On-line supermarket do tří let zezelená úplně

6.8.2020 - On-line supermarket Košík se zaměřuje na zdroje elektrické energie při výrobě potravin. S českou energetickou společností Nano Energies představil společný energetický tarif Košík Ekoenergie, nabízející energii výhradně obnovitelných zdrojů. Tarif je určený pro dodavatele i zákazníky a jeho zařazení do nabídky Košíku je prvním krokem k vytvoření bezemisního cyklu potravin. Firmy si daly za cíl vytvořit model, kdy výroba, distribuce zboží i příprava potravin bude probíhat jen za použití větrné, vodní či sluneční energie nebo bioplynu. Cenou, dostupností a jednoduchostí celého procesu chtějí Košík a Nano Energies podle svých šéfů Tomáše Jeřábka a Stanislava Chvály dokázat, že odběr zelené elektřiny může být novým standardem českých domácností.

61-NanoEnergies

Pouhých 13 procent elektřiny v Česku pochází z obnovitelných zdrojů, a ještě méně od maloproducentů - tedy malých vodních či větrných elektráren nebo domácností se solárními panely.                                       

Foto: Nano Energies

V Česku se ročně spotřebuje asi 73,9 TWh elektrické energie. Pouhých 13 procent pochází z obnovitelných zdrojů, a ještě méně od maloproducentů - tedy malých vodních či větrných elektráren nebo domácností se solárními panely. Naprostá většina elektřiny spotřebované v Česku vzniká v tepelných elektrárnách, které v České republice největší měrou přispívají ke změně klimatu a znečištění ovzduší - 42,5 procenta skleníkových plynů pochází z energetiky.

Tarif Košík Ekoenergie nabídne zelenou elektřinu výhradně od malých dodavatelů - tedy majitelů vodních, větrných, solárních nebo bioplynových elektráren. Nano Energies jich dohromady sdružuje již přes 750. V případě solárních zdrojů pochází elektřina výlučně z panelů umístěných na střechách rodinných domů, výrobních hal, skladů nebo pozemků farmářů. Garanci zeleného původu elektřiny každoročně potvrzuje nezávislé ověření společnosti PwC, které dokládá, že každý měsíc v roce nakoupí Nano Energies minimálně takové množství zelené elektřiny, kolik jí dodá zákazníkům.

Smlouva na dobu neurčitou

"Pokud se chceme stát opravdovým hybatelem změny v oblasti výroby a prodeje potravin, musíme se pustit i do tak ambiciózních věcí, jako je spotřeba energie v potravinářství. Fandíme všem dodavatelům, kteří při produkci nebo výrobě šetří přírodu nebo produkují ekologicky šetrné výrobky, ale zároveň věříme, že je možné jít ještě dál," říká Tomáš Jeřábek. "Všechny naše ekologické aktivity budou mít jen částečný dopad, pokud se nedokážeme postavit takové výzvě, jako je vyloučení emisních zdrojů elektřiny z celého procesu - od dodavatelů po prodej. Jsme totiž přesvědčeni, že již dnes je možné jednoduše uzavřít kompletní zelený energetický cyklus - tedy prodat zákazníkovi, který sám využívá pouze obnovitelnou energii, produkty, které byly vyrobené výhradně s pomocí zelené elektřiny. A stejnou energii využít i na skladování a závoz."

Smlouva pro odběratele v rámci tarifu Košík Ekoenergie se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a za ceny srovnatelné s konkurenčními nabídkami elektřiny vyrobené z konvenčních zdrojů. Přejít na zelený tarif nevyžaduje návštěvu úřadu nebo vyplňování složitých formulářů. Stačí vyplnit poptávku na www.kosik.cz/ekoenergie, přidat poslední vyúčtování, a pokud následně zákazník souhlasí s nabídnutou cenovou kalkulací a podmínkami, může již podepsat smlouvu. Tu je možné uzavřít i z mobilního telefonu.

"Lidé už si zvykli kontrolovat, kolik procent masa je v šunce nebo odkud přesně pocházejí vejce nebo sýr. My pozorujeme, že v Česku je stále více zákazníků, které zajímá i to, z čeho se skládá a odkud pochází elektřina, kterou si doma svítí, vaří nebo perou. A mnohé z nich překvapí, že mohou mít stoprocentně zelený proud od konkrétních malých dodavatelů z Moravy a z Čech," říká Stanislav Chvála.

Zelená energie v celé firmě

Dodavatelé, kteří tarif využívají, získávají na Košíku zelenou certifikaci v podobě označení "Vyrobeno s ekoenergií" a jejich produkty je možné samostatně filtrovat. Známku ekoenergetického produktu mohou využívat v rámci své marketingové komunikace nebo ji umístit i na obaly výrobků. Do stejné kategorie jsou zařazeni také ti výrobci, kteří energii potřebnou k výrobě prokazatelně pokrývají vlastními zdroji.

Tomáš Jeřábek plánuje, že do konce roku 2021 budou výhradně zelenou energii využívat také všichni zaměstnanci Košíku. Během dalšího roku budou zelenou elektřinou napájeny všechny jeho konceláře, a do konce roku 2023 všechna distribuční centra Košíku.

Za každou využitou MWh Košík daruje 100 Kč na rozvoj vybraných ekologických projektů.

Zdroj: https://logistika.ihned.cz/

Nenašli jste, co hledáte?

Zkuste změnit parametry vyhledávání nebo nás kontaktujte na +420 222 703 245.